Image Alt

Oros dijelovi

OROS dijelovi za hedere / adaptere

Tvrtka OROS ima više od 50 godina iskustva u proizvodnji hedera za žetvu kukuruza i suncokreta. Proizvodi i visokokvalitetne originalne rezervne dijelove za vlastite hedere, što garantira produljenje životnog vijeka te optimalan rad. OROS dijelovi proizvode se u proizvodnom procesu jednako visoke kvalitete kao i kod hedera, čime se postiže visoka razina pozdanosti.


Galerija